Ubezpieczenia zawodowe

Ubezpieczenia zawodowe i ich zakres

Autor wpisu:

Autor zdjęcia: boellstiftung

W zależności od tego, czym zajmujesz się zawodowo, możesz dostosować zakres swojego ubezpieczenia, chroniącego interesy Twoje i Twoich klientów. Ubezpieczenia zawodowe i ich zakres choć są obowiązkowe dla szeregu profesji (klika dodatkowych informacji pod tym linkiem: https://iexpert.pl/), to nic nie stoi na przeszkodzie, by ubezpieczyć się dobrowolnie jeśli wykonywane przez nas czynności wymogu takiego nie spełniają. Wszak, nigdy nie wiemy co takiego może się wydarzyć, a lepiej być zabezpieczonym przed ewentualnymi roszczeniami niż później stanąć przed koniecznością wypłaty niemałych często sum pieniędzy z majątku własnego. Kontynuuj

OC zawodowe

Ubezpieczenie OC zawodowe – fanaberia ustawodawcy czy realna ochrona interesów?

Autor wpisu:

Autor zdjęcia: markus spiske

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej jest ubezpieczeniem, które posiadać muszą przedstawiciele niektórych profesji (kilka dodatkowych informacji tutaj: https://iexpert.pl/). Do grona tego należą zawody, w których istnieje realne zagrożenie wyrządzenia komuś krzywdy, zarówno tej fizycznej, jak i materialnej. Obowiązkowe OC zawodowe muszą więc posiadać nie tylko lekarze, ale także i między innymi rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, czy też placówki zdrowia. Kontynuuj

Aktywność zawodowa OC zawodowe

Ubezpieczenie zawodowe – co daje i dla kogo jest przeznaczone?

Autor wpisu:

Autor zdjęcia: markus spiske

Wszyscy doskonale wiemy o tym, że wykonywanie niektórych zawodów pociąga za sobą szczególny rodzaj odpowiedzialności za losy i życie innych ludzi. Choć teoretycznie nawet piekarz może sprawić, że się zatrujemy, to jednak prawdopodobieństwo takie jest tu zdecydowanie niższe, niż ma to miejsce na przykład w zawodzie lekarza, czy też prawnika. Kontynuuj

OC adwokatów OC zawodowe Ubezpieczenie adwokata

Adwokat dobrze ubezpieczony

Autor wpisu:

Autor zdjęcia: Mays Business School

Ubezpieczenie adwokata to absolutna konieczność. Obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej na adwokatach spoczywa w ramach ustaleń z ustawy z dnia 26 maja 1982 rokuPrawo o adwokaturze. To sama ustawa określa również powstanie obowiązku ubezpieczenia. Obowiązek ten powstaje w ciągu trzydziestu dni od momentu wpisania adwokata na listę adwokacką. Nie później jednak jak do przedednia rozpoczęcia przez adwokata praktyki zawodowej.
Korzyści płynących z ubezpieczenia jest, co najmniej kilka. Do najważniejszych z nich należy na przykład: Kontynuuj

Aktywność zawodowa OC zawodowe Ubezpieczenie biur rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej biur rachunkowych

Autor wpisu:

Autor zdjęcia: World Bank Photo Collection

Ubezpieczenie OC biur rachunkowych obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na skutek działań lub zaniechań osób zajmujących się działalnością z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co nie zwykle istotne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, powstałe w okresie obowiązywania ubezpieczenia oraz szkody ściśle związane z wykonywaną przez ubezpieczonego działalnością. Kontynuuj

Aktywność zawodowa OC adwokatów

Adwokatem być

Autor wpisu:

Autor zdjęcia: GVAHIM

Zawód adwokata cieszy się ciągłym i niesłabnącym zainteresowaniem. To bardzo prestiżowy, dochodowy i cieszący się szacunkiem sposób zarabiania na życie. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób rok w rok podejmuje się studiów prawniczych i oczywiście rozpoczyna swoją praktykę zawodową. Kontynuuj

Aktywność zawodowa OC zawodowe

Transakcje dokonywane na rynku nieruchomości

Autor wpisu:

Autor zdjęcia: lucasfoxbcn

Strony, które dotyczy umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, czyli pośrednik nieruchomości i zamawiający, podlegają w zakresie odpowiedzialności cywilnej regułom ogólnym. Zgodnie z tym, dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu a także obowiązującym zasadom współżycia społecznego. Jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób im odpowiadającym. Kontynuuj

Aktywność zawodowa OC zawodowe

Bądź zapobiegliwy – ubezpiecz się!

Autor wpisu:

fot: alex

Wielu z nas bagatelizuje konieczność zawierania ubezpieczeń, wychodząc z założenia, że nic nam się przecież nie stanie. Tymczasem, zastanówmy się ile osób, które dotknęło dane nieszczęście zakładało, że może im się coś takiego przytrafić? Powinniśmy zatem spojrzeć na ubezpieczenia jako na wykupywanie pewności, że nawet, jeśli spotka nas coś złego, jest ktoś, na kogo pomoc będzie można liczyć. Że mamy polisę, która zabezpieczy nam lub naszym bliskim środki by móc znów wyjść na prostą. Kontynuuj